WOOD & Company uvádí na pražskou burzu první SPAC ve střední Evropě


WOOD & Company uvádí na pražskou burzu první SPAC ve střední Evropě

V Praze, 8. února 2022 – Společnost WOOD SPAC One a.s. („WOOD SPAC One”), součást skupiny WOOD & Company, obdržela od ČNB formální schválení prospektu pro svůj záměr realizovat první SPAC transakci (Special Purpose Acquisition Company) na Burze cenných papírů Praha („BCPP“). Záměrem společnosti WOOD SPAC One je upsat kapitál v rozmezí od několika stovek milionů do 1 miliardy korun. Úpis bude zahájen 10. února a potrvá do 1. dubna 2022. Samotné uvedení společnosti burzu je plánováno na 11. dubna 2022. Minimální objem investice v rámci úpisu činí 250 200 Kč. Na trzích střední a východní Evropy jde o první počin tohoto druhu. Podle skupiny WOOD & Company může být SPAC vítaným oživením pro pražskou burzu, která schopnost kvalitně zobchodovat tituly různé úrovně už několikrát prokázala. Na západních trzích proběhla v roce 2021 prostřednictvím SPAC zhruba polovina vstupů nových emisí na burzu.


V loňském roce oznámený plán prvního investičního konceptu SPAC na pražské burze byl dnes uveden do života. První SPAC ve střední a východní Evropě pod názvem WOOD SPAC One cíluje na získání částky v rozmezí od několik stovek milionů až do 1 miliardy korun. Upisovací období je plánováno od 10. února do 1. dubna 2022. Minimální částka k úpisu činí 250 200 Kč. 

„Přicházíme s unikátní příležitostí podílet se na historicky prvním SPAC úpisu na pražské burze a investovat tímto způsobem do rostoucí společnosti v atraktivním sektoru. Jde o akciový produkt s potenciálem atraktivního zhodnocení a zároveň s možností spolurozhodovat o investici,” říká Vladimír Jaroš, jeden ze sponzorů transakce a CEO WOOD & Company. 

„Pražská burza je vůbec první v regionu CEE, která na svůj trh SPAC přijme. Jsem rád, že českým investorům umožníme vyzkoušet si tento typ investice. Burze může tento zjednodušený způsob vstupu na trh v budoucnu přinést celou řadu zajímavých emisí.” říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Podle Vladimíra Jaroše je investice do SPACu vhodná pro investory se zkušenostmi a střednědobým horizontem 3-5 let, kteří hledají neotřelou příležitost na trhu. Svým profilem je SPAC podobný investicím ve stylu „private equity“ s výhodou, že akcie a warranty SPACu budou od okamžiku IPO obchodovány na pražské burze, čímž bude podpořena i likvidita investice.

SPAC je společnost založená čistě za účelem akvizice firem a slouží ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu. Z počátku se jedná o „prázdnou” veřejně obchodovatelnou společnost, která v okamžiku uvedení na burzu nevyvíjí žádnou vlastní aktivitu. Vydáním akcií získá taková společnost kapitál pro akvizici privátně vlastněné společnosti, kterou považuje za perspektivní. „Budeme hledat finančně zdravou a rostoucí společnost působící v regionu střední a východní Evropy, se schopným
managementem a silnou vůlí k dalšímu rozvoji a regionální expanzi. Rozhlížet se chceme především mezi technologickými firmami, v sektoru e-commerce nebo strojírenství,” říká Oliver Polyák, manažer v oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company. 

Cílem WOOD SPAC One je získat významný minoritní podíl v této společnosti výměnou za růstový kapitál určený na geografickou expanzi nebo další rozvoj obchodních aktivit společnosti. Podle Olivera Polyáka bude po ukončení upisovací lhůty začátkem dubna následovat fáze hledání vhodného subjektu. Pro tuto fázi je vyhrazeno období dvou let s případným jednorázovým prodloužením o maximálně 6 měsíců potřebných k dokončení akvizice cílové společnosti. Následně bude
identifikovaný subjekt představen akcionářům WOOD SPAC One, kteří budou o navržené akvizici hlasovat. Pokud bude transakce akcionáři schválena, dojde k akvizici a uvedení cílové společnosti na burzu. V opačném případě se peníze investorům vrátí zpět a společnost WOOD SPAC One zanikne.

Na realizaci WOOD SPAC One pracuje zkušený tým ze skupiny WOOD & Company ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi z organizace Oaklins, které již úspěšně realizovaly čtyři SPAC transakce v Nizozemsku a Itálii. Skupina WOOD & Company má za sebou stovky transakcí na kapitálových trzích a v oblasti fúzí a akvizic nejen v České republice, ale i v celém středoevropském regionu. V roce 2020 zrealizovala například úspěšné IPO českého projektu online lékárny Pilulka. Právní poradenství na projektu SPACu zajišťuje advokátní kancelář KLB Legal. 

WOOD & Company je významná finanční a investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Byla založena v roce 1991, má kanceláře v sedmi evropských metropolích – v Praze, Bratislavě, Varšavě, Miláně, Bukurešti, Dublinu a Londýně. Skupina se zaměřuje na poskytování služeb v oblastech korporátních financí a kapitálových trhů, obchodování s cennými papíry a správy majetku. Úpis bude možné realizovat prostřednictvím obchodního oddělení manažera emise, společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. Více informací naleznete na www.woodspac.cz, na těchto stránkách je uveřejněn prospekt, který by si měli přečíst všichni potenciální investoři. Schválení prospektu ze strany ČNB je formální úkon a nijak nevypovídá o rizikovosti projektu.