WOOD & Company umožní investovat do financování soudních sporů z portfolia společnosti LitFin


WOOD & Company umožní investovat do financování soudních sporů z portfolia společnosti LitFin

WOOD & Company nabídne kvalifikovaným investorům v Evropě dosud unikátní možnost investice do financování soudních sporů. Nový podfond Alpha od společnosti LitFin SICAV cílí na výnos 12–15 procent při dodržení minimálního investičního horizontu 5 let*. Za splnění podmínek je možné investovat již od 1 mil. korun, resp. od 125 tis. eur. Podfond je vázán na výsledky portfolia sestaveného z vybraných otevřených soudních kauz společností ze skupiny LitFin. WOOD & Company investiční společnost převzala roli obhospodařovatele a administrátora fondu.


„Financování soudních sporů je mnohamiliardovým odvětvím. Ze své povahy nabízí zajímavou investiční příležitost s perspektivou dvouciferných výnosů. Výsledky soudních sporů nejsou obvykle ovlivněny makroekonomickými trendy a nekorelují tak s výkony tradičních aktiv nebo nemovitostí, což může přispívat ke snížení volatility portfolia,“ říká Miroslav Nosál, ředitel WOOD & Company investiční společnosti.

Společnosti skupiny LitFin, jako jedné z nejvýznamnějších poskytovatelů financování soudních sporů v Evropě, nabízí možnost investice do financování soudních sporů prostřednictvím společnosti LitFin SICAV. Jde o první fond svého druhu ve středoevropském regionu, který je zaměřený výhradně na financování soudních sporů. Společnost Wood & Company investiční společnost je administrátorem a obhospodařovatelem nového fondu.

 Podfond Alpha, který je součástí fondu kvalifikovaných investorů LitFin SICAV, bude vázán na výsledky portfolia sestaveného z pečlivě vybraných aktuálních soudních kauz financovaných společnostmi ze skupiny LitFin. Podfond cílí na očekávaný roční výnos
12–15 % po nákladech. Za splnění podmínek je možné investovat již od 1 mil. korun, resp. od 125 tis. eur. Minimální investiční horizont je pět let.

 Financování soudních sporů má potenciál generovat nadstandardní dvouciferné výnosy a jako alternativní investiční aktivum nabízí unikátní příležitost pro diverzifikaci investičního portfolia. „Chceme investorům nabídnout více než je v tomto oboru standardem. Důkladně analyzujeme potenciál každého případu a pravděpodobnost úspěchu na základě řady faktorů a investujeme pouze do kauz, kde očekáváme, že náš výnos bude alespoň trojnásobkem vložené investice,“ doplňuje Maroš Kravec ze společnosti LitFin. Podle něj je financování soudních sporů nejen zajímavou investiční příležitostí, ale i důležitým nástrojem chránícím základní práva. Poskytnutý kapitál často napomáhá k otevření a vyřešení případů s významnými společenskými i environmentálními dopady a umožňuje i malým hráčům bojovat proti korporacím, které mohou zneužívat svého dominantního postavení. Bez této služby by řada případů nebyla vůbec otevřena, protože délka sporu i náklady mohou být pro žalobce neúnosné.

--

Jak to funguje?

Financující subjekt poskytne poškozené straně kapitál na vedení soudního sporu výměnou za podíl v případě pozitivního výsledku. Odměna bývá obvykle 20–30 % z vymožené částky. V případě, že nedojde k výhře soudního sporu, nevyplácí se financujícímu subjektu žádná odměna. Investor má příležitost podílet se na financování soudních sporů prostřednictvím investice do fondu.

Společnost LitFin je v současné sobě aktivní ve 25 otevřených soudních sporech. Patří mezi ně například kauza německého mýtného nebo kauza kartelu výrobců nákladních automobilů. Odhadovaná souhrnná hodnota nároků dosahuje 1,5 miliardy eur. V minulosti společnost financovala soudní spory s významnými společnostmi jako Google, Visa nebo Mastercard. „Tím, že se zaměřujeme především na skupinové spory, které se už opírají o rozhodnutí soudu nebo jiné autority a my prokazujeme u soudu pouze výši škody, máme dlouhodobou průměrnou úspěšnost 89 procent,“ uzavírá Maroš Kravec.

* cílený výnos není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz