Real Estate

Ve WOOD & Co. věříme, že nemovitosti jsou bezpečná investice. Proto budujeme a spravujeme silný nemovitostní fond, díky kterému vám dokážeme poskytnout jedinečné investiční příležitosti se stabilním výnosem.


Realitní fondy WOOD & Company

Do našeho portfolia nakupujeme kvalitní komerční nemovitosti. Stavíme na fungující infrastruktuře, dlouhodobých nájemních smlouvách a pevných vztazích s našimi partnery. Právě proto patří naše realitní fondy mezi nejvýkonnější v Česku a na Slovensku.

Věříme, že klíčem k úspěchu jsou spokojení nájemci. Jsme nejen vlastníky nemovitostního portfolia, ale všechny naše kancelářské budovy a ochodní centra i aktivně spravujeme. Díky zkušenostem našeho týmu dokážeme efektivně reagovat na potřeby klientů a realizovat případné změny pronajímaných prostor. I proto máme vysokou obsazenost převyšující 95 procent. Naše kompletní portfolio nemovitostí si můžete prohlédnout na wood-re.com/cz.

355 400 m²

Pronajímatelná plocha

1,14 mld. EUR

Aktiva pod správou (dle RICS)

1 mil. CZK

Minimální investice

V případě individuálního schválení administrátorem
5 a více let

Doporučený investiční horizont

8 - 10 % p.a.

Cílený dlouhodobý výnos


Naše realitní podfondy

Nemovitosti v našem portfoliu jsou etablované a prověřené časem. Čas a energie, kterou věnujeme detailní analýze akvizic a profesionální správě, se odráží ve stabilních výnosech dosahovaných našimi podfondy.

Dle zákona je kvalifikovaným investorem ten, kdo investuje alespoň ekvivalent 125 000 EUR a zároveň potvrdí, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu. Nebo nejméně 1 milion Kč. V takovém případě je však potřeba, aby administrátor fondu potvrdil, že investice odpovídá investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem