Real Estate

Ve WOOD & Co. věříme, že nemovitosti jsou dobrá investice. Proto budujeme a spravujeme silné nemovitostní fondy, díky kterým vám dokážeme poskytnout jedinečné investiční příležitosti se zajímavým výnosem.

Realitní fondy WOOD & Company

Do našeho portfolia nakupujeme kvalitní komerční nemovitosti. Stavíme na fungující infrastruktuře, dlouhodobých nájemních smlouvách a pevných vztazích s partnery. Právě proto patří naše realitní fondy mezi nejvýkonnější v Česku a na Slovensku.

Věříme, že klíčem k úspěchu jsou spokojení nájemci. Jsme nejen vlastníky nemovitostního portfolia, ale všechny naše kancelářské budovy a obchodní centra i aktivně spravujeme. Díky zkušenostem našeho týmu dokážeme efektivně reagovat na potřeby nájemců a realizovat případné změny pronajímaných prostor. I proto máme vysokou obsazenost převyšující 95 procent. Naše kompletní portfolio nemovitostí si můžete prohlédnout na wood-re.com/cz.

 • 355 400 m²

  Pronajímatelná plocha

 • 1,14 mld. EUR

  Aktiva pod správou (dle RICS)

 • 15

  Počet nemovitostí

 • 94.75 %

  Průměrná obsazenost nemovitostí

 • 782

  Počet nájemců


Naše realitní podfondy

Nemovitosti v našem portfoliu jsou etablované a prověřené časem. Čas a energie, kterou věnujeme detailní analýze akvizic a profesionální správě, se odráží ve výnosech dosahovaných podfondy.

Fondy pro kvalifikované investory

Dle zákona je kvalifikovaným investorem ten, kdo investuje alespoň ekvivalent 125 000 EUR a zároveň potvrdí, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu. Nebo nejméně 1 milion Kč. V takovém případě je však potřeba, aby administrátor fondu potvrdil, že investice odpovídá investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem