EUROWAG přichází na pražskou burzu


EUROWAG přichází na pražskou burzu

Akcie společnosti W.A.G Payment Solutions, Plc (EUROWAG) budou od 23. října obchodovány na trhu Free Market Burzy cenných papírů Praha. Obchodování bude probíhat v českých korunách pod zkráceným názvem WAG PAYMENT (ISIN GB00BLGXWY71), ticker WPS. Emisi na trh uvádí WOOD & Company.


EUROWAG, který je primárně obchodován na Main Market London Stock Exchange, bude 23. října uveden na Free Market Burzy cenných papírů Praha. Zahajovací cena bude odvozena od ceny ze dne 20. 10. na London Stock Exchange a bude přepočtena aktuálním kurzem GBP/CZK dle České národní banky. Emise je na trh uváděna na základě žádosti člena burzy, společnosti WOOD & Company.

EUROWAG podnikající v oblasti komerční silniční dopravy a digitalizace jejích služeb, by měl na pražské burze jako zástupce nového sektoru zaujmout. Akcie jsou z našeho pohledu fundamentálně atraktivní a na svém primárním trhu v Londýně bohužel trochu přehlížené. Doufáme, že lokální investoři tuto nabídku ocení a akcie se stanou součástí jejich portfolií. S titulem se bude obchodovat v korunách v segmentu Free Market a do budoucna doufáme, že se emise může stát součástí indexu PX, což by mělo přinést další zájem ze strany institucionálních investorů,“ komentuje vstup akcií EUROWAGu na pražskou burzu Josef Kohout, vedoucí tradingu WOOD & Company.

Likviditu na trhu Free Market budou od prvního obchodního dne podporovat společnosti Wood & Company a J&T Banka, další členové burzy se mohou připojit. Na trhu Free Market jsou obchodovány zahraniční emise, které jsou primárně obchodovány na jiných regulovaných trzích. Emise jsou na tento trh uváděny po dohodě se členy burzy.  

„EUROWAG je firma s českými kořeny, která bude pro investory vítaným zpestřením. Jsem si jistý, že investoři na pražské burze dokáží lépe ocenit kvality tohoto emitenta a uvítají možnost obchodovat tuto společnost bez nutnosti platit britskou transakční daň. Pevně věřím, že i přes velké náklady vyvedení akcií z britského depozitáře, aby se později mohly na pražské burze obchodovat bez daně, se nám podaří u této emise získat signifikantní podíl objemu obchodů stejně, jako se to povedlo dříve u emise AVAST,“ říká Jiří Opletal, zástupce generálního ředitele Burzy cenných papírů a ředitel odboru obchodování a listingu.

--

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,54 % dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz