WOOD & Company Realitní - OPF rychle získává důvěru retailových investorů


WOOD & Company Realitní - OPF rychle získává důvěru retailových investorů

WOOD & Company Realitní - OPF zaměřující se na drobné investory, jimž nabízí know-how získané správou úspěšných realitních fondů pro kvalifikované investory, rychle poutá pozornost a získává důvěru na trhu. Během tří měsíců od svého založení se mu podařilo získat příznivou odezvu v podobě vkladů investorů ve výši 123 milionů korun.


Zhodnocování majetku fondu je v souladu s očekávanou dlouhodobou výkonností v intervalu 7 % - 9 % p.a. První přecenění podílových listů bude zveřejněno začátkem července, po skončení počátečního upisovacího období.

Strategie fondu je konzervativní, zaměřená na dlouhodobý investiční horizont a diverzifikaci portfolia. Tyto aspekty mu umožnily přesun z vyšší rizikové třídy 6 do nižší třídy 3. Tato změna lépe reflektuje investiční strategii fondu.

„Vzhledem k úspěchu naší zaváděcí akce s nulovými poplatky jsme se rozhodli pro její prodloužení o další čtyři měsíce, konkrétně až do konce září letošního roku,“ uvádí Jan Kolb, investiční manažer WOOD Real Estate.

Hlavním distribučním kanálem fondu je online investiční platforma Portu, kde je v sekci nevšedních investičních příležitostí opPortunity možné produkt zakoupit online již od 100 Kč. Portu patří, stejně jako fond, do významné finanční a investiční skupiny WOOD & Company, která spravuje aktiva převyšující 100 miliard korun, z čehož čítají reality téměř 30 miliard.

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz