Výsledky realitních fondů z dílny WOOD & Company za první tři kvartály naznačují příznivý celoroční výnos


Výsledky realitních fondů z dílny WOOD & Company za první tři kvartály naznačují příznivý celoroční výnos

Realitním fondům WOOD & Company se daří držet příznivý trend uplynulého roku, kdy se klienti dočkali nadstandardních výnosů.  I v letošním roce směřují k dosažení cílovaných ročních výnosů 8-10 procent, když podfond orientovaný na kancelářské budovy (WOOD & Company Office podfond) si k 30. 9. připsal v korunové třídě výnos 7,34 %, podfond zaměřený na maloobchodní centra (WOOD & Company Retail podfond) za stejné období v korunové třídě dokonce 8,88 %. V letošním roce rozšířila investiční skupina své produktové portfolio o další realitní podfondy. S prvním WOOD & Co. Logistics podfondem vstoupila do segmentu logistiky a developmentu průmyslových parků. Druhý nový fond WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond je určen pro retailové investory a nabízí drobným investorům možnost participovat na silném portfoliu zavedených realitních fondů WOOD & Co. 


Nemovitosti mají v portfoliu investora nezastupitelný význam v podobě stabilizační kotvy omezující rizika. Zajišťují stabilní výnos a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu dokážou ochránit před inflací díky indexaci nájemních smluv nebo obratovému nájemnému v případě maloobchodních center.

Wood & Company Office podfond má ve svém portfoliu 11 kancelářských nemovitostí v Praze, Bratislavě a ve Varšavě. Jejich celková pronajímatelná plocha je 218 300 m2, hodnota aktiv pod správou je 5,655 miliard korun a čistý provozní zisk (NOI) činí 891,5 milionů korun. Průměrná obsazenost budov v portfoliu je 93,37 %.

Výnos WOOD & Company Office podfondu činil k 30. 9. letošního roku 7,34 % v korunové třídě. Eurová třída zhodnotila za uplynulé tři kvartály o 4,83 %. Průměrný roční výnos od založení podfondu v roce 2017 je 11,22 % v korunové třídě, respektive 11,07 % v eurové třídě.

Poslední akvizicí kancelářského podfondu byla budova GreenPoint na pražském Smíchově, součástí aktiv se v srpnu 2022 stala i druhá fáze projektu Lakeside Office Park v Bratislavě s 15 200 m2 pronajímatelné plochy. Tato budova byla letos na jaře plně obsazena. Ve finální fázi akvizice je v pořadí druhá kancelářská budova ve Varšavě.

„Do našeho office podfondu kupujeme zavedené kancelářské budovy s růstovým potenciálem, v dobrých lokalitách, s širokým a kvalitním portfoliem nájemníků. Budovy generují stabilní cash-flow. V následujících letech bude výstavba nových kanceláří na trzích, kde působíme, značně omezená, což dle našeho názoru povede k dalšímu růstu nájmů. O všechny budovy našeho fondu se aktivně staráme a průběžně do nich investujeme,“ říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer a místopředseda představenstva realitního fondu WOOD & Company.

WOOD & Company Retail podfond spravuje kancelářskou budovu Harfa Office Park a pražská maloobchodní centra Galerii Harfa a Centrum Krakov. Pronajímatelná plocha těchto aktiv je 77 500 m2, hodnota aktiv činí 2,598 miliard korun a čistý provozní zisk (NOI) 385,8 milionů korun. Průměrná obsazenost budov v podfondu je 94,89 %.

Výnos WOOD & Company Retail podfondu za prvních devět měsíců 2023 činil v korunové třídě 8,88 %. Eurová třída retailového podfondu zhodnotila za stejné období o 6,69 %. Průměrný roční výnos od založení podfondu je v korunové třídě 12,49 % a 14,81 % v eurové třídě.

Letošní rok je pro retailová centra příznivý. Návštěvnost našich center se v podstatě vrátila na předcovidovou úroveň, v případě tržeb evidujeme nárůst, obraty si drží od začátku roku rekordní úroveň a v porovnání s rokem 2019 je průměrný nárůst cca 20%. Zároveň vykazujeme nejnižší míru neobsazenosti, což prokazuje, že českému retailovému trhu se daří,“ vysvětluje Hrbáček.

WOOD & Company AUP Bratislava podfond byl založen v roce 2021 za účelem akvizice prémiového bratislavského nákupního centra Aupark. Ten je jediným aktivem tohoto podfondu, který na rozdíl od předchozích dvou kapitalizačních podfondů vyplácí pravidelnou dividendu. Celková pronajímatelná plocha nákupního centra činí 59 600 m2, přičemž byla zahájena etapa rozšíření tohoto centra o cca 7 tis. m2. To přinese další zkvalitnění nabídky centra v oblasti módy.  

Výnos WOOD & Company AUP Bratislava podfondu od jeho vzniku činí 19,47 %. Výnos za posledních 12 měsíců včetně dividend je 8,49 % v eurové třídě a 11,86 % v korunové třídě.

WOOD & Company AUP Bratislava podfond byl založen v roce 2021 za účelem akvizice prémiového bratislavského nákupního centra Aupark. Ten je jediným aktivem tohoto podfondu, který na rozdíl od předchozích dvou kapitalizačních podfondů vyplácí pravidelnou dividendu. Celková pronajímatelná plocha nákupního centra činí 59 600 m2, přičemž byla zahájena etapa rozšíření tohoto centra o cca 7 tis. m2. To přinese další zkvalitnění nabídky centra v oblasti módy.  

Výnos WOOD & Company AUP Bratislava podfondu od jeho vzniku činí 19,47 %. Výnos za posledních 12 měsíců včetně dividend je 8,49 % v eurové třídě a 11,86 % v korunové třídě.

WOOD & Co. Logistics podfond je nejnovějším přírůstkem do rodiny realitních podfondů WOOD & Co. V listopadu letošního roku zahájil tento podfond přípravu na akvizici prvního logistického developerského polského projektu 7R Park Tczew III nedaleko Gdaňska. Podfond nabízí investorům možnost podílet se na developerském výnosu svých projektů. „Chceme se zaměřit na výstavbu logistických parků, které umožňují zajímavý výnos, jsou dobře financovatelné, mají kvalitní nájemníky a nabízejí investorům určitou míru stability a predikovatelnosti, což v současném světě není tak běžné,“ doplňuje Hrbáček. WOOD & Co. Logistics podfond je určen pro kvalifikované investory a v eurové třídě cíluje na roční výnos 15 % při investičním horizontu alespoň tři roky. Podfond zamýšlí postupně rozšířit své investice na další logistické projekty ve střední Evropě. 

WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond je podílovým fondem spravovaným investiční společností WOOD & Company. Je určen pro retailové klienty, kteří tak mohou participovat na silném portfoliu, zkušenostech nejlepších odborníků na komerční nemovitosti a na atraktivních investicích Realitního fondu WOOD & Company, SICAV, který je jedním z nejvýkonnějších realitních fondů v Česku a na Slovensku. Podfond investuje souběžně s již existujícími podfondy do nemovitostních projektů ze segmentu kancelářských budov, maloobchodních center a průmyslových nemovitostí v Česku, na Slovensku a v Polsku. Minimální investice do tohoto retailového fondu je 100 korun a je možné ji realizovat prostřednictvím online investiční platformy opPortunity od Portu. Očekávaný čistý roční výnos dlouhodobě cílí na 7-9 %. K 31. říjnu 2023 zhodnotil fond za první půl rok svého fungování v korunové třídě o 4,2 % a drobní investoři do něj prozatím vložili 200 milionů korun. „Díky synergickým efektům na všech úrovních investičního cyklu se fondu již na začátku svého působení daří držet stanovených cílů. Věříme proto, že se brzy zařadí na přední místa mezi realitními fondy určenými pro drobné investory,“ uzavírá Hrbáček.

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz