Sekundární veřejná nabídka akcií Pilulky se rozjíždí. Přednostního práva na úpis nových akcií Pilulky využilo 45 stávajících akcionářů, kteří celkem zainvestovali téměř 50 mil. Kč


Sekundární veřejná nabídka akcií Pilulky se rozjíždí. Přednostního práva na úpis nových akcií Pilulky využilo 45 stávajících akcionářů, kteří celkem zainvestovali téměř 50 mil. Kč

PRAHA 13. června 2023 – Společnost Pilulka si jde pro nový kapitál prostřednictvím sekundární veřejné nabídky (SPO). Před samotnou veřejnou emisí umožnila stávajícím akcionářům uplatnit přednostní právo na úpis nových akcií  za cenu 450 Kč za akcii. V období od 23. května do 6. června proběhla velmi úspěšná  první tranše, když nabídky využilo 45 stávajících akcionářů, kteří upsali 110 268 kusů akcií  za celkem 49 620 600 Kč. Veřejná emise akcií odstartovala 8. června a potrvá do 22. června. Pilulka v ní nabídne až  389 730 kusů akcií.


Společnost Pilulka, největší zásilková online lékárna v České republice a na Slovensku, vstoupila velmi úspěšně jako první e-commerce společnost na trh Start Burzy cenných papírů Praha v září 2020. Nyní si jde v sekundárním veřejném úpisu (SPO) pro další kapitál. Chystá se nabídnout až 389 730 kusů akcií při ceně 450 – 550 Kč za akcii.

Výsledek prvního kola nelze hodnotit jinak než jako velký úspěch. Stávající akcionáři jasně podpořili firmu a díky tomu má Pilulka již nyní dostatek hotovosti k uskutečnění svých plánů.  První kolo rozptýlilo obavy, které šířili někteří analytici, druhé kolo už je víceméně jen příležitostí pro investory dostat se na palubu lodi, která směřuje k zisku a pozitivnímu cash flow. Těšíme se na další vývoj této ambiciozní společnosti,“ říká Jan Sýkora, partner společnosti WOOD & Company.

Veřejné emisi akcií, která na pražské burze Start odstartovala 8. června, předcházela dvoutýdenní lhůta  pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií pro stávající akcionáře společnosti Pilulka. Úpis probíhal mimo veřejnou nabídku burzovního systému Start ve dnech 23. 5 – 6. 6. V tomto období využilo přednostního práva 45 stávajících akcionářů, kteří nakoupili 110 268 kusů akcií v hodnotě 49 620 600 Kč.

Navazující veřejná emise potrvá do 22. června. Velikost lotu je 10 akcií, tedy 4 500 – 5 500 Kč. Nákup akcií bude možné realizovat přes online platformu opPORTUnity, prostřednictvím obchodníků Patria Finance, J&T Banka, Fio banka nebo jiných obchodníků s cennými papíry.

Největšími akcionáři Pilulky jsou její zakladatelé Petr a Martin Kasovi s 34,8 %, druhým největším akcionářem je All-Star Holding ze skupiny WOOD & Company s 18,64% podílem. V případě prodeje plánovaného objemu v SPO klesne podíl těchto akcionářů na 29,04 %, resp. 15,56 %. Nově upsané akcie z první tranše a sekundární veřejné nabídky by pak tvořily 16,55% podíl. Nový kapitál plánuje Pilulka využít pro posílení tržního podílu na zahraničních trzích, konkrétně v Maďarsku, Rakousku a Rumunsku, dále na rozvoj aktivit v oblasti digitalizace a e-health a realizaci případných akvizic v Česku nebo na zahraničních trzích.

Informace o uveřejnění prospektu Akcií:

Úpis akcií společnosti Pilulka Lékárny, a.s., IČ 036 15 278, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika („Společnost“), v rámci druhého kola naplňuje znaky úpisu na základě veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 480 a násl. ZOK a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále také jen „Nařízení o prospektu“).

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Prospekt akcií Společnosti byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s Nařízením o prospektu
(v elektronické podobě na stránkách Společnosti http://www.pilulka.cz/pro-investory). Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení akcií Společnosti, které jsou nabízeny. Případná investice do jakýchkoli akcií Společnosti musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií Společnosti.

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli akcií nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje akcií nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle regulace cenných papírů této jurisdikce.

Víc o SPO Pilulky se můžete dozvědět v rozhovoru se spoluzakladatelem Pilulky Petrem Kasou a partnerem WOOD & Company Janem Sýkorou.

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz