Do WOOD SPAC One investovalo přes 400 investorů souhrnnou částku 540 milionů korun


Do WOOD SPAC One investovalo přes 400 investorů souhrnnou částku 540 milionů korun

V Praze, 3. května 2022 - Společnost WOOD SPAC One ukončila v pátek 29. dubna upisovací období první SPAC transakce na Burze cenných papírů Praha. Do prozatím prázdné schránky vybrala částku 538,7 milionů korun od 431 investorů. Vypořádání úpisu proběhne v pátek 6. května a na pražskou burzu vstoupí WOOD SPAC One 9. května. Dnem vypořádání začíná fáze identifikace vhodného subjektu pro akvizici. Vedení WOOD & Company věří, že v aktuálním období nejistoty na kapitálových trzích může SPAC pro potencionální cílové společnosti představovat narozdíl od klasického IPO atraktivnější a jistější alternativu jak upsat rozvojový kapitál.

„Do prvního SPACu jsme šli s cílem upsat částku minimálně půl miliardy korun, což se podařilo. S výsledkem jsme spokojeni a věříme, že upsaná částka pomůže rozběhnout na pražské burze nový zajímavý příběh a naplnit očekávání investorů,“ říká Oliver Polyák, manažer v oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company. Podle Polyáka měl první SPAC ve střední a východní Evropě dobrou odezvu především ve zkušenější retailové investorské komunitě. I přes komplikované události posledních týdnů a obecně složitou situaci na trhu, nahrála projektu skutečnost, že investoři v tomto vysokoinflačním prostředí stále hledají způsoby, jak svůj majetek ochránit.

„Chtěli jsme využít toho, že mezi investory je stále silný investiční apetit, zároveň ale ubývají zajímavé příležitosti k investování. Funkčnost konceptu SPAC je ve světě už ověřena a jde o neotřelou investiční příležitost, která dokáže oslovit pro nás nové spektrum klientů. Věříme, že se nám podaří propojit peníze investorů, kteří WOOD SPAC One věří, s nadějným subjektem a navázat tak na úspěšné projekty naší skupiny, například IPO Pilulky. To, že jsme první SPAC v regionu, nám přináší výhodu velkého výběru cílových společností,“ komentuje Vladimír Jaroš, CEO WOOD & Company.

„Úspěšné ukončení úpisu je prvním podstatným krokem k tomu, abychom na trh pražské burzy získali nový zajímavý titul. Pražská burza je vůbec první v regionu CEE, která na svůj trh SPAC přijímá. Jsem rád, že českým investorům umožňujeme vyzkoušet si tento typ investice, ” říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Úpis WOOD SPAC One probíhal od 10. února do 29. dubna. Minimální objem investice v rámci úpisu činil 250 200 Kč. V souladu s prospektem byly investorům v rámci úpisu přidělovány kromě akcií také warranty, z nichž první polovinu investoři obdrží souběžně s akciemi v rámci IPO a na druhou polovinu vznikne investorům právo až po dokončení akvizice v případě, že budou stále vlastníky příslušného počtu akcií k danému rozhodnému dni. Na akviziční fázi má nyní WOOD SPAC One dva roky, společnost ale věří, že přijde s návrhem cílové společnosti dříve. Rozhlížet se bude především mezi technologickými firmami, v sektoru e-commerce nebo strojírenství a bude hledat finančně zdravou a rostoucí společnost, se schopným managementem a silnou vůlí k dalšímu rozvoji a regionální expanzi. Po vzájemné shodě na podmínkách akvizice bude následovat hlasování všech investorů o schválení akvizice. Poslední fází je uvedení cílové společnosti na burzu prostřednictvím akvizice společností WOOD SPAC One. Potenciální zájemci z řad společností se mohou hlásit mimo jiné přes webové stránky https://www.woodspac.cz/.

V návaznosti na ukončení veřejného úpisu budou sponzory upsány dodatečné sponzorské akcie. Sponzoři v souladu s prospektem upíší prostřednictvím společnosti WOOD SPAC One Holding s.r.o. 85 656 ks dodatečných sponzorských akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 35 Kč. Celkově tak budou sponzoři prostřednictvím společnosti WOOD SPAC One Holding s.r.o. držet 143 656 ks sponzorských akcií.

WOOD & Company je významná finanční a investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Byla založena v roce 1991, má kanceláře v sedmi evropských metropolích – v Praze, Bratislavě, Varšavě, Miláně, Bukurešti, Dublinu a Londýně. Skupina se zaměřuje na poskytování služeb v oblastech korporátních financí a kapitálových trhů, obchodování s cennými papíry a správy majetku.

Více informací o WOOD & Company najdete na wood.cz