Nový realitní fond pro drobné investory využije zkušeností nejlepších odborníků na komerční nemovitosti


Nový realitní fond pro drobné investory využije zkušeností nejlepších odborníků  na komerční nemovitosti

PRAHA 21. února 2023 – Finanční skupina WOOD & Company zakládá nový investiční fond WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond. Je určen pro retailové klienty, kteří tak mohou participovat na silném portfoliu a atraktivních investicích WOOD & Company, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále Fond), jednoho z nejvýkonnějších realitních fondů v Česku a na Slovensku. Minimální investice do nového retailového fondu je 100 korun. Investici bude možné realizovat prostřednictvím online investiční platformy opPortunity od Portu. Očekávaný čistý výnos dlouhodobě cílí do rozmezí 7-9 % p. a.


Nový fond WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond bude investovat souběžně s již existujícím Fondem do stávajících i nových nemovitostních projektů ze segmentu kancelářských budov a maloobchodních center v Česku, na Slovensku a v Polsku. Fond nakupuje a spravuje nemovitosti od roku 2016, patří k nejvýkonnějším investičním fondům pro kvalifikované investory v daném segmentu a pravidelně se umisťuje na předních místech nejlépe hodnocených realitních fondů v Česku. Podfond zaměřený na kancelářské budovy loni připsal investorům korunové zhodnocení 14,35 % a podfond investující do maloobchodních center dokonce 21,07 %, čímž se zařadil mezi vůbec nejvýnosnější korunová aktiva roku 2022.

Jsme přesvědčeni, že českým investorům přinášíme atraktivní příležitost, jak si prostřednictvím nového retailového fondu sáhnout na investice do komerčních nemovitostí a zároveň těžit ze zkušeností nejlepšího týmu odborníků ve střední Evropě,“ říká Miroslav Nosál, člen představenstva WOOD & Company Realitního OPF a pokračuje: „Očekáváme, že díky synergickým efektům ve všech fázích investičního cyklu, se fond rychle zařadí na přední místa v porovnání s konkurencí.“

WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond umožní drobným investorům investovat do komerčních nemovitostí, které jsou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu prokazatelně stabilním a výkonným aktivem schopným porážet inflaci. Minimální investice do fondu WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond je 100 korun, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Fond cílí na čistý roční výnos ve výši
7–9 %. Investovat do fondu bude možné přes online investiční platformu opPortunity od Portu, která zveřejní podmínky prodeje v průběhu března.