Investiční certifikáty

Prostřednictvím těchto cenných papírů otevíráme investorům další dveře k diverzifikaci portfolia.