Společnost DETOX se stala členem skupiny KOSIT


Společnost DETOX se stala členem skupiny KOSIT

Společnost KOSIT a. s., vlastněná investiční skupinou WOOD & Company, získala koncem září letošního roku 90% podíl v DETOX s. r. o. Společnost DETOX působí na slovenském trhu přes 30 let a zaměstnává 100 pracovníků. Patří mezi největší slovenské firmy v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem z průmyslu. Věnuje se také sanaci a dekontaminaci environmentálně zatížených oblastí. V roce 2022 dosáhl obrat společnosti téměř 11 mil. EUR.


„Nebezpečný odpad tvorí podstatnú časť odpadov, ktoré vznikajú na území SR. Jeho tvorba je sprievodným javom priemyselného rastu krajiny, preto je mimoriadne dôležité, aby bol ekologicky a profesionálne spracovaný. DETOX v portfóliu skupiny KOSIT pre nás znamená výrazné rozšírenie služieb v oblasti spracovania nebezpečných odpadov, ale aj pokrytie ďalších regiónov, ktoré je súčasťou našej stratégie,“ uvádí Marián Christenko, generální ředitel KOSIT a. s.

Společnost DETOX sídlí v Banské Bystrici s provozy v Rimavské Sobotě a Trnavě. Pozici výkonného ředitele společnosti bude i nadále zastávat Daniel Studený, který ji úspěšně řídí od roku 2015 a působí v ní více než 20 let.

„Vstup nového spoločníka do DETOXU je dôležitým míľnikom pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Ak sa nám podarí v spolupráci so zástupcami KOSIT zrealizovať všetky rozpracované projekty, výrazne posilníme svoju pozíciu na trhu,“ říká Daniel Studený.

Pro skupinu WOOD & Company jde o pokračování strategického směřování v odvětví odpadového hospodářství, ve kterém působí od roku 2014. „Verím, že aj vďaka akvizícii spoločnosti DETOX dokážeme posunúť Slovensko bližšie k modernému odpadovému hospodárstvu 21. storočia, ktoré je navyše šetrné k životnému prostrediu. Zároveň ide o silný signál pre investorov, ktorí nám zverujú prostriedky za účelom posilňovania našej pozície v tomto segmente,“ doplňuje Martin Šmigura, investiční ředitel WOOD & Company.

Investiční plány DETOX podle Mariána Christenka zapadají do strategie skupiny KOSIT. „Dnes pred nami stoja významné investície v hodnote takmer 50 mil. EUR a som presvedčený, že odborné znalosti a kompetencie kolegov z DETOX budú základom ich úspechu,” uvádí Marián Christenko.

Skupina společností KOSIT se primárně zaměřuje na poskytování služeb nakládání s odpadem pro komunální sektor a komplexní služby pro zákazníky z oblasti průmyslu a obchodu. Kromě zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Košicích, či bioplynové stanice na recyklaci biologického odpadu, provozuje skupina KOSIT několik koncových zařízení v Košickém, Prešovském, a Nitranském kraji. Skupina KOSIT má více než 925 zaměstnanců a její plánovaný konsolidovaný obrat v roce 2023 je ve výši 68 mil. EUR.

--

O KOSIT a. s.

Společnost KOSIT a.s. byla založena v roce 2001. Na profesionální úrovni poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro komunální sektor, průmysl, obchod, ale i v oblasti individuálních zákazníků. Od roku 2018 je členem organizace CEWEP (Konfederace evropských zařízení na energetické využití odpadu). V oblasti odpadového hospodářství prosazuje společnost KOSIT a.s. progresivní a ekologické formy nakládání s odpadem. Prostřednictvím vlastního zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) dlouhodobě přispívá ke kvalitě odpadového hospodářství podle standardů z vyspělých evropských zemí. Akcionáři společnosti jsou investiční skupina WOOD & Company (95 %) a město Košice (5 %).

O DETOX s. r. o.

Společnost DETOX s.r.o. byla založena v roce 1992. Zastřešuje komplexní dodávání služeb v odpadovém hospodářství na celém Slovensku. Zároveň poskytuje koncová řešení napříč celým dodavatelským řetězcem, včetně odvozu, zpracování, recyklace a zneškodnění odpadu. Společnost se věnuje také transportu odpadu podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a jeho zpracování ve vlastních certifikovaných provozech.

Kontakt pro média:


Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

E-mail: zuzana.kopanicova@wood.com