WOOD & Company vstupuje s novým realitním fondem do segmentu logistiky. Pro první akvizici sáhla do Polska


WOOD & Company vstupuje s novým realitním fondem do segmentu logistiky. Pro první akvizici sáhla do Polska

Skupina WOOD & Company otevírá nový WOOD & Co. Logistics podfond a vstupuje tak do segmentu logistiky. Nový podfond je určený pro kvalifikované investory. V eurové třídě cíluje na roční výnos 15 procent při investičním horizontu alespoň tři roky. Unikátní strategií fondu jsou investice do výstavby logistických nemovitostí, kdy investor získává možnost profitovat z developerského výnosu. První akvizicí nového podfondu je investice do výstavby třetí etapy projektu 7R Park Tczew III nedaleko polského Gdaňsku. V přípravě je výstavba dalších logistických projektů ve střední Evropě. 


Součástí Realitního fondu WOOD & Company se nově stává podfond zaměřený na průmyslové parky WOOD & Co. Logistics podfond. Společnost WOOD & Company tak doplňuje portfolio komerčních nemovitostí nad rámec stávajících retailových a kancelářských budov o logistické parky. Do segmentu logistiky vstupuje jako investor do developerského projektu logistického parku 7R Park Tczew III. “Polsko je jedním z investičně nejatraktivnějších trhů v oblasti logistiky. Náklady na pronájem skladů, spotřebu energie a pracovní sílu zde patří k nejnižším v Evropě, jsou až o třetinu nižší než u nás v Česku a o více než 60 % nižší než v Německu. V rámci EU je Polsko trojkou v oblasti logistiky a v posledních pěti letech roste tento trh každoročně 16 procentním tempem. Za pronájem nejmodernějších průmyslových parků zaplatí nájemce v průměru 5,5 eur za metr čtvereční,” říká Jiří Hrbáček, ředitel realitních fondů a místopředseda představenstva WOOD & Company. 

Polsko, region příležitostí
Podle Hrbáčka dává smysl rozhlížet na polském trhu i v nejbližších letech, protože hospodářská situace v Polsku má vzestupnou trajektorii. V letech 2024 a 2025 by mělo Polsko zaznamenat solidní hospodářský růst, předpokládá se zvýšení HDP o 2,4 %, resp. 3,3 %. Současná 11,9% inflace by měla v příštím roce klesnou na 5,2 % a dále na 3,6 % v roce 2025. Úroveň nezaměstnanosti je nejnižší od roku 1990. 

Nový podfond z dynamického segmentu logistiky
Realitní podfondy WOOD & Company dosahují od roku 2016 dlouhodobě působivých výnosů. Na tyto úspěchy navazuje společnost vstupem do segmentu logistických komerčních nemovitostí a otevírá nový WOOD & Co. Logistics podfond. Jedná se investiční příležitost v eurové třídě pro kvalifikované investory s cílovaným ročním výnosem 15 % a doporučeným investičním horizontem alespoň tři roky. 

Strategií podfondu jsou investice do výstavby nejmodernějších skladů v osvědčených lokalitách, které splňují náročné podmínky na udržitelnost. Investoři tak mají unikátní příležitost profitovat i z developerského výnosu. “Chceme uzavírat partnerství s developerskými společnostmi, které mají patřičné odborné znalosti, chtějí se podílet na financování projektu, nést případné riziko a zároveň podporovat společný cíl vedoucí k úspěchu. Po dokončení výstavby a pronajmutí budou logistické budovy prodávány s cílem maximalizovat výnos pro investory,” doplňuje Hrbáček.

Investiční příležitost v rozvíjejícím se regionu
Vstupní akvizicí do WOOD & Co. Logistics podfondu je projekt 7R Park Tczew III. Jde o investici do výstavby třetí etapy průmyslového parku v regionu Pomořansko. 7R Park je strategicky umístěn v blízkosti polského města Tczew, přímo u dálnice A1, která spojuje Gdaňsk s Lodží a dále pokračuje až k českým hranicím. “První dvě etapy projektu jsme úspěšně dokončili, obsadili a nyní jsou převedeny do vlastnictví nových majitelů. Výstavba třetí etapy, na které se pod hlavičkou WOOD & Company podílíme nejen developersky, ale i investičně zahrnuje čtyři moderní průmyslové haly s celkovou pronajímatelnou plochou 153 tisíc metrů čtverečních, které jsou navržené s důrazem na inovace, udržitelnost a funkčnost,” vysvětluje Christopher Zeuner, CIO a člen představenstva 7R a dodává: “První budova je již z 68 % předpronajatá významné logistické společnosti. S ohledem na atraktivitu regionu jsme přesvědčeni, že po dostavbě bude obsazení i zbývajících ploch bezproblémové.” Projekt 7R Park Tczew III má výborné technické parametry a vyhovuje přísným požadavkům na udržitelnost. Na každé budově je instalována fotovoltaická elektrárna a budova získala certifikaci BREEAM Very Good. “Lokalita vyhovuje našemu záměru, kdy se chceme soustředit na logistické regiony nabízející kombinaci růstového potenciálu, slibných výnosů a zároveň stability. Do budoucna plánujeme výstavbu dalších logistických projektů v rámci regionu střední Evropy,” uzavírá Hrbáček. 

________

Společnost 7R je důvěryhodným a zavedeným developerem na polském trhu, který za 14 let své existence dodal na trh více než 1,8 milionu metrů čtverečních průmyslových prostor.

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz