Tři realitní podfondy WOOD & Co. získaly označení Light Green pro investice, které zohledňují udržitelnost


Tři realitní podfondy WOOD & Co. získaly označení Light Green pro investice, které zohledňují udržitelnost

Tři realitní podfondy patřící do struktury WOOD SICAV* nově nesou označení Light Green dle evropského nařízení SFDR podporující principy udržitelnosti ESG. Jedná se o WOOD & Co.  Office podfond, zaměřený na kancelářské budovy, dále WOOD & Co. Retail podfond, pod který spadají obchodní centra Krakov a Galerie Harfa v Praze. Třetím je pak AUP Bratislava podfond, jehož aktivem je bratislavské nákupní centrum AuPark. „Jsme rádi, že hned tři naše realitní podfondy nesou označení Light Green. Vysíláme tím signál směrem k investorům, stávajícím i potenciálním nájemcům, finančním institucím i ostatním zainteresovaným stranám, že se v roli investičního správce a property manažera chováme zodpovědně a chceme prosazovat cestu udržitelnosti,“ říká Kateřina Jarošová, ESG manažer CEE, WOOD & Company.


Co znamená Light Green

Označení Light Green mohou používat fondy, které se hlásí k aspektům udržitelnosti, měří, sledují a pravidelně reportují environmentální a/nebo sociální ukazatele.

Fondy deklarují, že naplňují vytyčené cíle podle nastavené vnitřní metodologie měření dopadů na životní prostředí i plán jejich snižování: například snižování uhlíkové stopy, snižování energetické náročnosti budov nebo omezování spotřeby vody. „Na vyhodnocování a reportování parametrů z oblasti udržitelnosti spolupracujeme dlouhodobě s nezávislou platformou Green0meter,“ dodává Jarošová.

Podfondy plánují nadále směřovat k udržitelnosti podle EU taxonomie. Aby této mety dosáhly, musí splňovat alespoň dvě z požadovaných podmínek. Podfondy WOOD & Co. si stanovily cíle v oblastech Mitigace, tzn. zmírnění změny klimatu, s prvky Adaptace na změnu klimatu, a dále nezpůsobovat významné škody v jiných oblastech dle principu „do not significant harm“ to others (DNSH). Mezi společensky odpovědné cíle samozřejmě patří mimo jiné dodržování základních lidských práv, pracovních a bezpečnostních standardů a postupů řádné správy a řízení.

* WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Kontakt pro média:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: martin.kodydek@wood.cz