Miroslav Nosál: Peníze mohou pracovat efektivněji, termínované vklady mají svoji chvíli slávy za sebou


Miroslav Nosál: Peníze mohou pracovat efektivněji, termínované vklady mají svoji chvíli slávy za sebou

Na trzích není žádným nováčkem. Profesionální kariéru zahájil již v roce 1994 ve společnosti Patria Finance, následně pracoval v londýnské pobočce Merrill Lynch a později se věnoval bankovnictví a financím ve společnostech PPF, VÚB nebo Verdi Capital. Od roku 2022 působí u nás jako předseda představenstva a generální ředitel WOOD & Company investiční společnosti, která celkově spravuje aktiva v objemu 4,5 miliardy eur. Jak se podle Miroslava Nosála mohou investoři účinně připravit na prostředí klesající inflace a úrokových sazeb? A do jakých investičních nástrojů podle něj mají nasměrovat své úspory?


Prostředí vysokých úroků vedlo řadu investorů v posledních dvou letech k jisté pohodlnosti. Drželi své peníze v bankách na termínovaných vkladech a příliš neriskovali. Měli by v současnosti zbystřit?

V následujících 12-24 měsících se očekává podstatný pokles inflace a následně také úrokových sazeb. To ovlivní výnosy na termínovaných vkladech v bankách, kde v současnosti leží obrovské množství peněz. Drobní i větší investoři by se proto měli včas zamyslet nad tím, jaké investice budou v měnícím se prostředí fungovat, aby byli na pokles úrokových sazeb připraveni.

Co lepšího tedy podle vás mohou investoři zvolit?

Z krátkodobého hlediska považujeme za atraktivní dluhopisové fondy a z toho dlouhodobějšího ty nemovitostní. U nich je totiž vysoká pravděpodobnost, že v příštích letech budou generovat výrazně zajímavější výnosy, než jaké může nabídnout peněžní trh. A je potřeba zdůraznit, že při nízkém riziku, protože tyto fondy patří stále k těm konzervativním možnostem.

Takové nástroje jsou i v nabídce WOOD & Company investiční společnosti.

Ano. Náš WOOD Korporátní dluhopisy OPF investuje do českých korporátních dluhopisů, které jsou emitované například bankami, průmyslovými firmami či developery. Každou společnost detailně analyzujeme a ještě nikdy se nám nestalo, že by dluhopis nebyl splacen. Vyhýbáme se rizikovým společnostem s nízkým ratingem, doporučený investiční horizont je více než jeden rok a výnos cílíme na 6-8 % ročně.

Náš nový WOOD Realitní OPF spolupracuje s WOOD & Company Office podfond a Retail podfond, které investují do kancelářských prostor a nákupních center ve Varšavě, Bratislavě a Praze. Investujeme společně s těmito fondy do jejich aktiv. Za posledních šest let vykazují tyto fondy výkonnost 12-14 % ročně. Věříme, že se těmto fondům bude nadále dařit dosahovat nadprůměrné výkonnosti. Očekávaná výkonnost našeho realitního fondu pro drobné investory je nastavena konzervativně na 7-9 % ročně. To je také výrazně více, než brzy začnou nabízet termínované vklady v bankách. Nebude to dlouho trvat a vrátíme se na spořicích produktech v bankách ke 2-3 % za rok. Fond je regulovaný ČNB a auditovaný renomovanou auditorskou firmou.

Již roky uvádíte na trh fondy, které patří k nejlepším na trhu. V čem jsou nyní nové a zajímavé i pro drobnější investory?

Před několika měsíci jsme založili WOOD Realitní OPF dostupný pro všechny zájemce, který koinvestuje právě s těmi velkými, aby se co nejvíce přiblížil jejich portfoliu, a tedy i výkonnosti. Zatímco naše velké fondy jsou určeny pro kvalifikované investory (minimální investice 1 milion korun), nový fond je i pro investory s menším kapitálem, kteří chtějí participovat na úspěchu našich velkých, mimořádně výkonných fondů. Menší investoři by jinak neměli příležitost investovat do výnosných velkých nákupních center a kancelářských budov. Tento menší fond jim to umožňuje.

S kolika penězi mohou lidé investovat do tohoto menšího realitního fondu?

Od 100 korun s tím, že každý měsíc zveřejňujeme hodnotu podílového listu. Fond se obchoduje přes naši platformu Portu a je denominovaný v české koruně, pro zájemce máme ale připravenou také eurovou třídu.

A nabízíte řešení i pro odvážnější investory, kteří necouvnou před o něco větším rizikem?

V úvahu připadá fond zaměřený na akcie společností s růstovým potenciálem na středoevropských i světových trzích. Investiční horizont akciových fondů je přitom minimálně pět let. V prostředí klesajících sazeb budou také tyto fondy jistě výnosnější variantou než nástroje peněžního trhu.