Vladimír Vávra: Volatilita na trzích může přinést řadu příležitostí k aktivnímu obchodování


Vladimír Vávra: Volatilita na trzích může přinést řadu příležitostí k aktivnímu obchodování

Přestože loňský vývoj na akciových trzích považuje za jeden z nejhorších od dob Velké hospodářské krize, pro rok 2023 je mírným optimistou. Jak se budou vyvíjet akcie pod vlivem probíhajícího konfliktu na Ukrajině? Proč si myslí, že inflace dosáhla svého vrcholu a úrokové sazby se již dále výrazně nezvýší? Na tyto otázky odpovídá v rozhovoru Vladimír Vávra, senior makléř společnosti WOOD & Company.


Jak hodnotíte výkonnost akciových trhů v roce 2022?

 Po více než deseti letech nadprůměrných zisků zažily finanční trhy v roce 2022 značné rozčarování. Akciové trhy zaznamenaly nejhorší pokles od roku 2008, ale paradoxně dvouciferné ztráty zaznamenal i trh s dluhopisy. Z tohoto pohledu můžeme říct, že rok 2022 byl jedním z nejhorších let od Velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Pokud se na to podíváme z pohledu hlavních amerických akciových trhů, tak index S&P 500 od začátku roku 2022 ztratil přibližně 20 % a Dow Jones přibližně 10 %, což je velký rozdíl oproti roku 2021, kdy byly v plusu 25 %, resp. 19 %. 

 

Co způsobilo tento pokles?

 Z globálního politického hlediska byla velkou ranou zejména válka na Ukrajině. Zprávy z Ukrajiny a reakce Západu na ruskou agresi ovlivňovaly trhy po většinu roku 2022. Druhotným důsledkem konfliktu byla energetická krize v podobě prudkého nárůstu cen fosilních paliv a energií. To byl jeden z nejdůležitějších faktorů, který způsobil výrazné zesílení inflačních tlaků v celosvětovém měřítku. To následně vedlo ke změně dosavadní velmi uvolněné měnové politiky centrálních bank, které ve snaze omezit rostoucí inflaci prudce zvýšily úrokové sazby a zároveň zahájily kvantitativní uvolňování, tj. snižování bilanční sumy. 

 Finanční trhy negativně ovlivnila také situace v Číně, kterou lze označit za jednu z nejdůležitějších hnacích sil světového růstu. Vládní politika nulové tolerance vůči šíření covidové pandemie a související restriktivní opatření k omezení pohybu obyvatelstva vedly nejen k výraznému zpomalení hospodářského růstu Číny, ale také prodloužily období narušených dodavatelských řetězců v celosvětovém měřítku.

 

Jak hodnotíte reakci akciových trhů na výše zmíněné krizové faktory jako je energetická nebo inflační krize, válka na Ukrajině nebo zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami?

 Akciové trhy těžily v posledních letech z velmi uvolněné měnové politiky centrálních bank s úrokovými sazbami blízkými nule a z ´pumpování´ likvidity na finanční trhy. Z hlediska ocenění to vyhnalo ceny vybraných aktiv do závratných výšin. V některých případech jako jsou dluhopisy, kryptoměny nebo vybrané akcie v technologickém sektoru bychom také mohli hovořit o spekulativních bublinách. Nálada, v níž finanční trhy vstoupily do roku 2022, nebyla ideální. O to větší bylo rozčarování, které přinesla nečekaná černá labuť v podobě ruské agrese na Ukrajině.

 

Co čeká akciové trhy v roce 2023?

 V ročním výhledu očekávám spíše průměrnou až podprůměrnou výkonnost akcií. Vzhledem k volatilitě trhu ale můžeme najít řadu příležitostí k aktivnímu obchodování. Při případném dalším poklesu se mohou objevit příležitosti k vytvoření dlouhodobých pozic na atraktivních úrovních ocenění. Nehledě na to se však domnívám, že první polovina roku 2023 bude obtížná, protože dopady vysokých úrokových sazeb a inflace se ještě plně nepromítly do reálných finančních proměnných. I proto lze v nadcházejících měsících očekávat revize odhadů hospodářského růstu a podnikových zisků směrem dolů.

To neznamená, že bychom měli opustit akciové trhy. Každá krize přináší příležitosti. Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější třídou aktiv a historické zkušenosti nám říkají, že právě v době krizí přinášejí investice největší výnosy. Zároveň si myslím, že akciové trhy jsou jedním z nejspolehlivějších předstihových ukazatelů. Pravděpodobně již zohledňují značnou část výše uvedených negativ. Zároveň mohou začít růst ve druhé polovině roku se zlepšujícími se vyhlídkami pro rok 2024.

 

Jak ovlivní vyšší úrokové sazby a inflace akciový trh?

 Inflace již pravděpodobně dosáhla svého vrcholu a v nadcházejících měsících bude oslabovat. Na druhé straně inflace začíná klesat z velmi vysokých úrovní a v roce 2023 se pravděpodobně nedostane na dostřel inflačních cílů hlavních světových centrálních bank. Americký FED a evropská ECB pravděpodobně začátkem tohoto roku mírně zvýší úrokové sazby, ale domnívám se, že největší nárůst je již za námi.

 Referenční úrokové sazby pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstanou na vysokých úrovních, je ale možné, že dlouhodobé sazby budou klesat. Letošní rok by proto mohl být pro trh s dluhopisy mnohem příznivější. Zároveň se očekávání budoucího poklesu úrokových sazeb může ve druhé polovině roku začít pozitivně promítat do ocenění akciových trhů.

 

Budou hrát faktory jako vývoj války na Ukrajině, energetická krize, hrozba recese v silných světových ekonomikách nebo narušené dodavatelské řetězce stále významnou roli?

 Pravděpodobnost, že se ekonomiky USA a EU v letošním roce dostanou do recese, se v posledních měsících zvýšila. Stále však není jasné, jak dlouhá a hluboká recese to bude. Osobně věřím v odolnost těchto ekonomik, a to jak z hlediska spotřebitelské poptávky, tak z hlediska přizpůsobivosti firem. V základním scénáři proto očekávám spíše mělkou a relativně krátkou recesi. Finanční trhy mohou být nadále nervózní z rizika další eskalace konfliktu na Ukrajině, ale domnívám se, že Rusko svou imperialistickou válku v tuto chvíli již prohrálo. Je jen otázkou času, kdy jí dojdou zdroje a bude čelit vnitřnímu rozpadu.

 Pokud jde o energetickou krizi, jsem pro rok 2023 velmi optimistický. V posledních týdnech jsme byli svědky znatelného poklesu spotových cen plynu a elektřiny. Bez ohledu na úspěchy při hledání alternativních zdrojů energie má Evropa stále velký potenciál v oblasti úspor své současné spotřeby. Současně by měl být v první polovině roku vyřešen největší problém evropské energetické infrastruktury, neplánovaná odstávka francouzských jaderných elektráren. 

 Pokud jde o problémy v dodavatelském řetězci, došlo v posledních měsících k oslabení tohoto fenoménu. Nicméně, je zřejmé, že budeme i nadále svědky procesu deglobalizace v důsledku diverzifikace geopolitického rizika. To může mít v některých odvětvích negativní dopad na ziskové marže. Na druhou stranu největší podíl narušení dodavatelského řetězce byl v roce 2022 způsoben zákazem vycházení v Číně. Postupné otevírání čínské ekonomiky by mělo tento negativní faktor odstranit.