Příběh za rebrandingem značky WOOD & Company


Příběh za rebrandingem značky WOOD & Company

Vizuální identita společnosti je víc než jen výrazné barvy a logo. Odráží hodnoty společnosti a osobnost značky. Pakliže společnost projde určitou evolucí, také vizuální identita by tyto změny měla reflektovat. A právě to je jedním z důvodů rebrandingu značky WOOD & Company.


Za více než třicet let na trhu prošla skupina WOOD & Company výrazným vývojem, rozšířila své aktivity i spektrum potenciálních klientů. Nová identita zrcadlí lépe to, co nyní děláme a jasně vyjadřuje a podporuje klíčové atributy skupiny WOOD & Company, které ji definují a jejichž prostřednictvím promlouváme k okolnímu světu – sebevědomí, zkušenost, stabilita a růst. „Novou vizuální identitu jsme stavěli tak, aby odrážela změnu našeho positioningu. Během uplynulých dvou let jsme o mnoho vyrostli – zvýšil se počet našich zaměstnanců, na mezinárodním poli jsme vstoupili na nové trhy a rozšířili jsme také portfolio našich produktů. Rebrandingem se nyní posouváme více k lidem,“ říká Ľubomír Šoltýs, partner společnosti WOOD & Company. 

Nová identita lépe vystihuje, kdo jsme, kam směřujeme, zároveň odráží naši současnou pozici na trhu, a ukazuje svět financí moderním způsobem. To je atraktivní nejen pro naše klienty, ale také pro naše zaměstnance či potenciální zaměstnance.

Původní vizuální identita již nezohledňovala současný stav a velikost skupiny. Dnes jsme někde jinde, z party nadšenců v 90. letech jsme se posunuli dál, dosáhli jsme určité velikosti a stupně vývoje, naše postavení na finančním trhu se změnilo. Historicky byli našimi klienty pouze instituce jako banky, fondy v Londýně, Frankfurtu, Curychu či New Yorku, které investují na kapitálových trzích střední a východní Evropy. Ročně pro ně zobchodujeme 25 až 35 miliard eur. Máme s nimi dlouhodobě budované vztahy založené na důvěře. Pro tyto klienty jsme značku měnit nepotřebovali, znají nás velmi dobře. 

Posunuli jsme se však zejména v oblasti správy aktiv a postupně jsme kromě institucionálních klientů oslovovali i klienty individuální a pronikali na tzv. masový trh. Protože součástí našeho podnikání je také komunikace s novými klienty, chceme, aby tento posun odrážela i naše vizuální komunikace. Nejedná se o dramatický rebranding, spíše se dostáváme více do povědomí lidí, stejně jako se vyvíjí naše podnikání.

Náš rebranding je evoluce správným směrem, nikoli revoluce. Základ loga
a jeho prvky zůstávají stejné, jen působí svěže a dynamičtěji. Naše barva byla vždy zelená, ale nyní jsme zvolili odstín „racing green“, který nás lépe vystihuje, a přidali jsme k němu sytě červenou. Tato kombinace více odráží dynamiku WOOD & Company, je modernější a bližší naší cílové skupině.

Věříme, že nová vizuální identita odráží naši aktuální pozici na trhu a podporuje naši dlouhodobou vizi být přední investiční skupinou ve středoevropském trhu.