WOOD & Co. Office podfond

Typ aktiva:
Fond kvalifikovaných investorů
Cílený dlouhodobý výnos:
8 - 10 % p.a.

Prezentovaný scénář představuje odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Zisk investora se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho bude investici držet.

Min. investice:
1 mil. CZK

Investice se realizuje v eurech nebo v korunách. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Doporučený inv. horizont:
5 a více let
Anualizovaný výnos od založení:
11,61 % (CZK třída)
Výnos za posledních 12 měsíců:
14,35 % (CZK třída)
alt text
Nákladovost viz KIID
Kategorie zákazníka Kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Znalosti a zkušenost Pokročilé znalosti, základní zkušenosti
Schopnost nést ztráty Případná ztráta investice nemá vliv na splnění finančních cílů; případná ztráta investice znamená komplikace splnění některých finančních cílů, ale nemá vliv na celkovou životní úroveň
Tolerance rizika 6 ze 7 dle SRI

Proč investovat?

WOOD & Co. Office podfond vám nabízí unikátní příležitost, jak důmyslně a výhodně vyvážit poměr rizika a zisku. Investice do kancelářských budov je prověřena časem. Přináší solidní výnos i v době krize. Náš fond vlastní aktiva s jasně nastavenou provozní ekonomikou a oproti novému developmentu má konkurenční výhodu. Budovy byly postaveny za nižší ceny. Drží hodnotu, za kterou nyní nelze postavit nové projekty. I díky tomu mohou snáze optimalizovat nájmy a lépe pracovat s nájemníky, inflací i udržitelným růstem.


Každé úspěšné investiční portfolio potřebuje mít spolehlivou kotvu

Kvalitní kancelářské budovy v Praze, Bratislavě a Varšavě jsou součástí našeho  konzervativního, systematicky budovaného a diverzifikovaného portfolia. Od roku 2017 optimalizujeme a aktivně rozvíjíme portfolio budov ve výjimečných lokalitách s dobrou perspektivou zhodnocení, pestrým složením nájemníků a stabilním cashflow. Klíčová je pro nás také konzervativní míra zadlužení. 

Products quote

„Zaměřujeme se na komerční nemovitosti, které umožňují zajímavý výnos, jsou dobře financovatelné, mají kvalitní nájemníky a nabízejí investorům určitou míru stability a predikovatelnosti. A to v současném světě není tak běžné.“

Jiří Hrbáček, Místopředseda představenstva WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Vývoj hodnoty investiční akcie

Vývoj hodnoty investiční akcie

Údaje k datu poslední valuace 31. 12. 2022. Dané číselné údaje se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.


Portfolio budov

Název Celková rozloha Datum akvizice
Green Point 7 700 m2 2Q 2022
Hadovka Office Park 24 900 m2 2Q 2018
The Greenline 17 500 m2 4Q 2019
Green Point

Dokumenty ke stažení

Datum publikace Název
16. 2. 2023 Výroční zpráva 2021 - doplněná (oficiální) Stáhnout
1. 1. 2023 STATUT Stáhnout